mandag 5. mars 2012

Dette tror jeg på:


 • «Alt henger sammen med alt», sa A. Næss & J. Stoltenberg
    • Så langt minnet strekker til, har jeg kjent på respekt for ei helhet i dette store, som jeg kun i ærbødige gløtt aner omfanget av.
    • I dette har hver enkelt av oss sitt gedigne ansvar for hvordan vi bidrar, gjerne like lekent, som inderlig forvalta.
    • Mine mer akademiske venner får ha tålmodighet med at ikke alle begreper blir utdypende drøftet, i første blogg-en.
 • Ansvar foran skyld
    • Ansvar er noe en kan velge å ta og dermed styre hva en gjør med – videre. For egne vurderinger & handlingsvalg.
    • Skyld er noe som tildeles & den peker alltid bakover. Kan fungere passiviserende og «ansvarstilslørende».
 • Fryd foran frykt
    • Fryd er det vi strekker oss mot og som positivt motiverer oss.
    • Frykt trekker oppmerksomheten mot det vi vil ungå, og kan få en til å springe i gal retning.
 • Samarbeid foran konkurranse
    • Gjennom arbeid skaper vi verdi. Når hver enkelt av oss jobber med det vi mestrer best, skapes det størst verdi og nyttig mangfold.
    • «Konkurranse baserer seg på; for at én skal vinne, må andre tape.;Dette er hverken sant eller sunt. Når en person skaper verdi, er det nyttig for mange.» J.F.Groom
    • I et fruktbart samarbeid bygger en ut forståelsen av hvordan hver enkelt kan bidra til felles mål, og hvordan en kan støtte hverandre til å bli enda bedre, hver seg og sammen.